Hoe verloopt een bemiddeling?

De vraag naar bemiddeling door één van de partijen is het startpunt. De bemiddelaar neemt dan contact op met de betrokken partijen. Indien zij akkoord gaan met een bemiddeling, wordt er een afspraak met de partijen geagendeerd
In de bevestiging van de afspraak deel ik alle praktische informatie en de structuur van het bemiddelingsproces. De partijen wisselen nog geen inhoudelijke informatie uit met de bemiddelaar.

Tijdens het eerste gesprek luister ik afwisselend naar het verhaal van alle partijen, ik herhaal wat mijn manier van werken is (structuur en spelregels, privacy, beroepsgeheim, kostenraming, nodige documenten of andere info). De partijen dienen expliciet in te stemmen met deze aanpak en mijn rol in het geheel. We formuleren samen tussen- en einddoelen en beloven ons wederzijds engagement.

In een tweede stap krijgt elke partij afwisselend de kans om uit te spreken wat er hem echt dwars zit, en welke belangen er spelen. Het is mijn taak om tot de partijen te laten doordringen wat er inhoudelijk echt gaande is, los van mogelijke verwarringen, emoties en interpretaties. Door het creëren van een vertrouwensklimaat komen we tot de essentie en sluiten we uit dat er nog “hangende” zaken onuitgesproken blijven.
Ter afsluiting worden de punten opgesomd waarover een consensus blijkt en diegene waarover nog discussies of bezorgdheden zijn.

Vervolgens, in de derde stap, generen we samen alle mogelijke oplossingen. We toetsen af wat haalbaar is, wat wenselijk is en wat boekhoudkundig, fiscaal en wettelijk toegelaten is. Ik geef geen advies maar begeleid de partijen in het voortdurend aftoetsen of het voorstel hun behoefte invult. Het doel is om samen een akkoord te vinden dat de gezamenlijke belangen dient,  met oog voor plus- en minpunten voor iedereen.

Als samenvatting van de eerste drie stappen, kan ik starten met het opstellen van een ontwerpakkoord. Ik werk mogelijks samen met externe experten zoals boekhouders, advocaten en notarissen om tot een juridisch sterk document te komen. Het ontwerp zal niet alleen een voorstel tot akkoord omvatten maar ook de impact voor elke partij op persoonlijk en financieel vlak.

Het bespreken van het ontwerpakkoord is de voorlaatste stap in het bemiddelingsproces. We toetsen samen niet alleen de inhoudelijke punten af maar ook de financiële en eventueel operationele gevolgen voor elke partij. We bespreken ook uitgebreid of dit akkoord de tand des tijds kan doorstaan, of het een duurzaam akkoord is voor iedereen?

Met de toestemming van alle partijen, wordt het ontwerp omgezet in een definitieve tekst die ondertekend wordt door zowel de partijen als de bemiddelaar, en vanaf dan telt het document als verbintenis om een einde te maken aan het geschil. Homologatie door een rechtbank is mogelijk, zo wordt de tekst een vonnis.

Mijn bemiddelingen zijn in 7 op de 10 keer succesvol, in de andere gevallen worden er slechts deelakkoorden gesloten of besluit er toch 1 partij te stoppen met bemiddeling als oplossing voor het conflict.

Het was verbazend om te zien hoe onze belangen quasi gelijk liepen met die van onze leverancier. Bemiddeling gaf ons nieuwe inzichten.

Een KMO (Haasrode)

Ik durfde tijdens de bemiddeling met mijn aannemer echt zeggen wat me dwarszat.

Mia (Herent)

De bemiddeling omtrent de uittrede van 1 van onze partners uit de BVBA bespaarde ons heel wat tijd, energie en euro’s.

Theo (Mechelen)