DIENSTEN

Van bemiddeling tot sales coaching en het beheer van patrimoniumvennootschappen; bij Ad Medium kan u terecht voor een ruim dienstenaanbod.

FINANCIELE BEMIDDELING

WERKWIJZE

Eerste fase

Het eerste gesprek is vooral gericht op de inventarisering van de roerende en onroerende goederen en de wensen en bezorgdheden van de partners die hierrond bestaan. In een tweede gesprek worden mogelijke voorstellen tot verdeling van de huwelijksstaat voorgelegd, elk met hun fiscale en financiële gevolgen. Ons belangrijkste doel is de partners van alle nodige informatie te voorzien, opdat een weloverwogen en geïnformeerde keuze mogelijk wordt gemaakt voor de verdeling van spaargelden, verzekeringen, de gezinswoning en de openstaande schulden.

Indien nodig zorgen verdere gesprekken voor meer inzichten in de materie. Uiteraard kan samengewerkt worden met de eigen notaris, boekhouder, bankkantoor, makelaar, advocaat, … Ook de praktische organisatie van de verdeling en het gescheiden leven achteraf (vb. afsluiten van een nieuwe familiale polis, opzeggen van volmachten, … ) kunnen besproken worden.

De eerste fase wordt idealiter afgesloten met een eerste deel van een bemiddelingsovereenkomst die de vermogensverdeling van de partners gedetailleerd beschrijft.

Tweede fase

Tijdens een tweede fase, en doorgaans in nauwe samenwerking met een familiaal bemiddelaar, staat de kostenregeling rond de kinderen centraal. We berekenen de onderhoudsbijdrage voor de kinderen of onderling tussen de partners, bekijken de gevolgen van fiscale ten laste neming en domiciliering van de kinderen bij de ene of de andere partner, werken uit hoe de kosten betaald zullen worden en op welke manier de afrekening van deze kosten tussen de ouders zal gebeuren.

Ook de tweede fase wordt idealiter afgesloten met een tweede deel van een bemiddelings-overeenkomst waarin de regeling omtrent de kosten van de kinderen wordt opgenomen.

De twee verslagen die gebundeld worden in een eindverslag, kunnen door een erkend familiaal bemiddelaar, advocaat of notaris verwerkt worden in een akte EOT. Ook wanneer partners niet tot een volledig akkoord kunnen komen en besluiten om een echtscheidingsprocedure voor de rechtbank in te zetten, kunnen deelakkoorden opgetekend worden die dan achteraf door de rechtbank bekrachtigd kunnen worden.

PRAKTISCH

Ik heb een eigen kantoor te Wilsele ter beschikking waar er neutraal overleg mogelijk is. Na elke fase wordt er een bemiddelingsovereenkomst opgesteld die ondertekend wordt door beide partners.

Op ons initiatief contacteren we beide (ex-) partners 6 en 12 maanden na het afsluiten van de bemiddeling om de gemaakte afspraken te controleren en eventuele herberekeningen of bijsturingen voor te stellen.

TARIEVEN

  • per persoon, per sessie (60 à 90 minuten): 50 euro
  • opstellen finale bemiddelingsovereenkomst: 100 euro

SALES COACH / TRAINER

Als ervaren sales coach/trainer wil ik mijn kennis doorgeven zonder gebonden te zijn aan één product of merk. Verkoop is voor mij bovenal een menselijke activiteit waarbij de persoonlijkheid van de klant en de verkoper een grote impact hebben. Naast verkooptechnieken is dus ook het psychologische aspect belangrijk.

Ik wil mensen wakker schudden, activeren en naar een hoger niveau tillen.  Interactie, oefeningen en concrete voorbeelden typeren mijn aanpak. Daarnaast stimuleer ik cursisten om van elkaar te leren. Zo wordt er niet enkel informatie en kennis overgebracht, maar staan mensen ook enthousiaster in hun functie. Door te focussen op de sterke punten van elk individu kan de groep tot de beste resultaten komen.

Verkoopafdelingen zijn constant in verandering. Ze moeten zich aanpassen aan de wijzigingen in de markt, het productportfolio of de organisatie. Dit is niet altijd evident. Ook hier kan coaching en begeleiding deze veranderingen vergemakkelijken.

Mijn ervaring in de automotive en de financiële en verzekeringswereld laten mij toe om zeer concrete kennis naar voor te brengen in de opleidingen.

Bent u dus op zoek naar een sales coach die de nadruk legt op interactie tijdens het leerproces? Of zoekt u iemand die veranderingsprocessen in het saleskanaal kan begeleiden? Contacteer mij en dan bespreken we samen de mogelijkheden.

ZAAKVOERDER PATRIUMONIUMVENNOOTSCHAP

Als eigenaar(s) van een patrimoniumvennootschap bent u vertrouwd met rol en de taken van een syndicus. Maar het dagdagelijks beheer van de patrimoniumvennootschap is iets helemaal anders. Het gaat om de zakelijke kant, de vennootschap als bedrijf. Als zaakvoerder van de patrimoniumvennootschap neem ik het dagdagelijks beheer op. Ik word dus geen aandeelhouder.

Wat doe ik?

  • Opvolgen van de huurcontracten: indexatie, updaten ven de contracten
  • Aanspreekpunt voor de huurders mbt administratie, prijzen, onroerende voorheffing, verzekeringen, …
  • Correct bijhouden van de boekhouding
  • Neerleggen van de jaarrekening
  • Verslag uitbrengen op de Algemene Vergadering aan de aandeelhouders.
  • Advies inwinnen en geven aan de aandeelhouders in het kader van de visie voor het bedrijf op korte en lange termijn.

Wie kan ik hierbij helpen?

  • Eigenaars van een patrimoniumvennootschap die niet genoeg tijd hebben om regelmatig met het beheer ervan bezig te zijn.
  • Patrimoniumvennootschappen waarbij er verschillende aandeelhouders zijn waarvan niemand de rol van zaakvoerder kan of wil opnemen.

Hebt u dus eigenaar of aandeelhouder van een patrimoniumvennootschap en bent u ervan overtuigd dat het dagelijks beheer beter zou kunnen?

Neem dan zeker contact op om de mogelijkheden te bespreken.