DIENSTEN

Van financiële bemiddeling voor scheidende ouders tot sales trainingen en bemiddeling in handelszaken, bij Ad Medium kan u terecht voor een ruim dienstenaanbod.

FINANCIELE BEMIDDELING VOOR GESCHEIDEN OUDERS

WERKWIJZE

Eerste fase

Het eerste gesprek is vooral gericht op de inventarisering van de roerende en onroerende goederen en de wensen en bezorgdheden van de partners die hierrond bestaan. In een tweede gesprek worden mogelijke voorstellen tot verdeling van de huwelijksstaat voorgelegd, elk met hun fiscale en financiële gevolgen. Ons belangrijkste doel is de partners van alle nodige informatie te voorzien, opdat een weloverwogen en geïnformeerde keuze mogelijk wordt gemaakt voor de verdeling van spaargelden, verzekeringen, de gezinswoning en de openstaande schulden.

Indien nodig zorgen verdere gesprekken voor meer inzichten in de materie. Uiteraard kan samengewerkt worden met de eigen notaris, boekhouder, bankkantoor, makelaar, advocaat, … Ook de praktische organisatie van de verdeling en het gescheiden leven achteraf (vb. afsluiten van een nieuwe familiale polis, opzeggen van volmachten, … ) kunnen besproken worden.

De eerste fase wordt idealiter afgesloten met een eerste deel van een bemiddelingsovereenkomst die de vermogensverdeling van de partners gedetailleerd beschrijft.

Tweede fase

Tijdens een tweede fase, en doorgaans in nauwe samenwerking met een familiaal bemiddelaar, staat de kostenregeling rond de kinderen centraal. We berekenen de onderhoudsbijdrage voor de kinderen of onderling tussen de partners, bekijken de gevolgen van fiscale ten laste neming en domiciliering van de kinderen bij de ene of de andere partner, werken uit hoe de kosten betaald zullen worden en op welke manier de afrekening van deze kosten tussen de ouders zal gebeuren.

Ook de tweede fase wordt idealiter afgesloten met een tweede deel van een bemiddelings-overeenkomst waarin de regeling omtrent de kosten van de kinderen wordt opgenomen.

De twee verslagen die gebundeld worden in een eindverslag, kunnen door een erkend familiaal bemiddelaar, advocaat of notaris verwerkt worden in een akte EOT. Ook wanneer partners niet tot een volledig akkoord kunnen komen en besluiten om een echtscheidingsprocedure voor de rechtbank in te zetten, kunnen deelakkoorden opgetekend worden die dan achteraf door de rechtbank bekrachtigd kunnen worden.

PRAKTISCH

Ik heb een eigen kantoor te Heverlee ter beschikking waar er neutraal overleg mogelijk is. Na elke fase wordt er een bemiddelingsovereenkomst opgesteld die ondertekend wordt door beide partners.

Op ons initiatief contacteren we beide (ex-) partners 6 en 12 maanden na het afsluiten van de bemiddeling om de gemaakte afspraken te controleren en eventuele herberekeningen of bijsturingen voor te stellen.

TARIEVEN

 • per persoon, per sessie (90 minuten): 70 euro (vrijgesteld van btw volgens artikel 44, §2, 4°)
 • opstellen finale bemiddelingsovereenkomst: 15 euro exclusief 21% btw per kwartier redactioneel werk

SALES COACH / TRAINER

Als ervaren sales coach/trainer wil ik mijn kennis doorgeven zonder gebonden te zijn aan één product of merk. Verkoop is voor mij bovenal een menselijke activiteit waarbij de persoonlijkheid van de klant en de verkoper een grote impact hebben. Naast verkooptechnieken is dus ook het psychologische aspect belangrijk.

Ik wil mensen wakker schudden, activeren en naar een hoger niveau tillen.  Interactie, oefeningen en concrete voorbeelden typeren mijn aanpak. Daarnaast stimuleer ik cursisten om van elkaar te leren. Zo wordt er niet enkel informatie en kennis overgebracht, maar staan mensen ook enthousiaster in hun functie. Door te focussen op de sterke punten van elk individu kan de groep tot de beste resultaten komen.

Verkoopafdelingen zijn constant in verandering. Ze moeten zich aanpassen aan de wijzigingen in de markt, het productportfolio of de organisatie. Dit is niet altijd evident. Ook hier kan coaching en begeleiding deze veranderingen vergemakkelijken.

Mijn ervaring in de automotive en de financiële en verzekeringswereld laten mij toe om zeer concrete kennis naar voor te brengen in de opleidingen.

Bent u dus op zoek naar een sales coach die de nadruk legt op interactie tijdens het leerproces? Of zoekt u iemand die veranderingsprocessen in het saleskanaal kan begeleiden? Contacteer mij en dan bespreken we samen de mogelijkheden.

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN

Als erkend bemiddelaar in Burgerlijke & Handelszaken help ik KMO’s en éénmanszaken op een vlotte manier hun business te runnen door bij conflicten te zoeken naar een vergelijk tussen de betrokken partijen.

Sommige problemen of zaken nemen veel tijd en energie van een zaakvoerder. Een advocaat inschakelen of naar de rechtbank stappen, lijkt net een stap te ver. Dan is bemiddeling een goede oplossing.

De bemiddelaar is een neutraal persoon die op basis van de input van de verschillende partijen, samen met hen zoekt naar een overeenkomst waarin alle partijen zich kunnen vinden. Uiteraard wordt deze overeenkomst geformaliseerd volgens de regels van de kunst. Zo weten de betrokken partijen wat zij van elkaar kunnen verwachten en wat niet.

Concrete geschillen waarbij bemiddeling al meermaals zijn nut bewezen heeft bewezen:

 • betwiste facturen omwille van een geschil rond uitvoering van de werken/diensten
 • niet gerespecteerde levertermijnen
 • betwiste kwaliteit van de goederen
 • bouwovertredingen

Maar ook bij het:

 • opstellen van een uitstapregeling voor 1 of meerdere partners van een vennootschap
 • bepalen van de waarde en modaliteiten bij het inkopen in een vennootschap
 • bepalen van de waarde en modaliteiten voor de overname van aandelen

Mijn ervaring in de vastgoedsector en het beheer van patrimoniumvennootschappen maken dat ook geschillen  tussen aannemers, architecten en bouwheer tot mijn expertise behoren.

Met gemiddeld een 50-tal bemiddelingen per jaar, kan ik vol vertrouwen zeggen dat ik ook in bemiddelen een grote ervaring en expertise heb opgebouwd. Zo kan u met een gerust hart uw dossier aan mij toevertrouwen.

Een bemiddeling kan geïnitieerd worden door één of meerdere van de betrokken partijen.

Indien er bemiddeling opstart kan dit op verschillende plaatsen gebeuren:

 • mijn kantoor (neutraal, zakelijk en discreet kantoor)
 • kantoor van één van de partijen
 • te bepalen locatie, vb een vergaderzaal in een hotel of bedrijvencentrum

Dit wordt uiteraard in onderling overleg bepaald.

Ik doe bemiddelingen in Vlaanderen Brussel en ze zijn mogelijk in het Engels, Frans en Nederlands.

Bent u niet zeker of bemiddeling u kan helpen bij het probleem waarmee u zit, het lastige gesprek dat u moet voeren? Neem dan contact op en ik geef u graag meer uitleg over de werkwijze.