WERNER VAN LOO

Er was een grote drempel om met een bemiddelaar samen te werken. Die angst viel snel weg bij de eerste kennismaking met Werner.
Wat opviel was zijn vriendelijkheid, duidelijkheid en onpartijdigheid. We kregen correctie informatie op een heldere en visuele manier voorgesteld en dat gaf de mogelijkheid voor ons om de juiste beslissingen te nemen.

 

een dokterspraktijk

Na een carrière van meer dan 20 jaar in commerciële functies, zowel B2B als B2C, en in de financiële wereld als zelfstandig kantoorhouder voor Dexia, kriebelde het om mijn kennis en ervaring door te geven.

In 2012 richtte ik dan ook Ad Medium BVBA op en startte ik met een opleiding tot erkend bemiddelaar.

Waarom?

Oorspronkelijk bemiddelde ik voornamelijk in echtscheidingen. In tandem met een familiaal bemiddelaar, die het sociale aspect voor haar rekening nam, begeleidde ik deze koppels in het financiële luik van de scheiding.

Maar als geboren ondernemer lag mijn hart meer bij bemiddelen in handelszaken.

Vanuit mijn ervaringen in het verleden wist ik dat zaakvoerders veel tijd en energie verliezen aan conflicten. En dat geldt uiteraard voor de verschillende betrokken partijen.

Als erkend bemiddelaar is het voor mij telkens weer een uitdaging om op een onafhankelijke manier tot een oplossing te komen waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Mijn ervaring, mijn financiële & commerciële achtergrond en mijn mensenkennis maken dat ik erin slaag om succesvol te bemiddelen.
Ondernemers helpen om business vlot te laten lopen door conflicten vroeg genoeg aan te pakken. Dat is voor mij de kern van bemiddelen.

Ik koos bij mijn opstart Ad Medium, latijn voor “naar het midden”, als bedrijfsnaam.

En dat is wat bemiddelen is, samen naar het midden gaan om tot een oplossing te komen.

bemiddelingen in cijfers