In Artikels

Elk bemiddelingstraject is uniek, elk gesprek is anders, deelnemende partijen doen zelden hetzelfde.
Toch zijn er vragen of bemerkingen die regelmatig terugkeren, in welke context dan ook.

“Wat zou u in onze plaats doen?” is natuurlijk de meest gebruikelijke.
En ik kan daar oprecht niet op antwoorden. Als bemiddelaar ben ik geen adviseur, noch expert. Partijen sommen samen met mij in een brainstorm mogelijke uitwegen aan het conflict op en besluiten samen welke weg ze op gaan. Welke weg ik zou kiezen, is totaal irrelevant.
Dus is dit een vraag waarop geen antwoord komt.

“Vindt u het niet erg om naar onze shit te luisteren?”.
Er is geen “shit” als mensen of bedrijven niet overeenkomen. Onze taal en andere communicatie die we hanteren als onze belangen geschaad worden, is vaak sterk en ongenuanceerd. Emoties kunnen al eens oplopen. Het is mijn professionele taak als bemiddelaar om partijen naar de essentie en het midden te begeleiden.

“Gaat dat hier nog lang duren?”
Elk traject kent een vergelijkbare doorlooptijd, maar niet alle partijen stappen even snel langs hun parcours. En dus duurt de ene begeleiding wat langer dan de andere. De bemiddelaar bewaakt het kader waarin het proces zich voltrekt en zorgt er voor dat niemand achterblijft of voorop loopt. Dat is de enige manier om tot een oplossing te komen waarin de verschillende partijen zich kunnen vinden.

Recent Posts