In Artikels

Naar mijn weten is er nog geen onderzoek gedaan naar de ideale locatie voor een bemiddeling.

In de praktijk merken we wel dat een cirkel-opstelling bijdraagt aan een goed gesprek. Een ronde of ovalen tafel met comfortabele stoelen zijn een plus. Dit geeft een groter gevoel van gelijkwaardigheid tussen de gesprekspartners.
Enige fysieke afstand (bvb anderhalve tot 2 meter) tussen partijen wordt steeds gewaardeerd, de centrale opstelling van de bemiddelaar is vanzelfsprekend.
Een rechthoekige tafel is het minst ideaal. In de praktijk zitten dan meestal de betrokken partijen recht tegenover elkaar, met de bemiddelaar aan de kop van de tafel. Dit verhoogt sterk het wij-zij gevoel.
Dus een ronde, ovale of eventueel vierkante tafel is een aanrader.

De locatie moet zo neutraal mogelijk ervaren worden, een goede geluidsdemping is nuttig en zo groot mogelijke afscheiding van de buitenwereld geeft de nodige privacy om gedragen gesprekken te voeren. Externe prikkels (zoals smartphone of pc’s) dienen uitgeschakeld te worden.

In de feedback die ik krijg na een traject blijkt het ook aangenaam dat partijen zich dienen te verplaatsen voor de bemiddeling, en dat het binnen en buiten gaan van de locatie kort en discreet kan verlopen. Als de verschillende partijen zich verplaatsen naar een neutrale locatie heeft niemand een ‘thuisvoordeel’ zoals het geval zou zijn wanneer de bemiddeling in het kantoor van één van de partijen zou plaatsvinden.

Af en toe hebben partijen ook nood aan zelf nota te kunnen nemen, stavingsdocumenten te raadplegen of een pauze in een break-out room in te lassen. Het is dus aangeraden hiervoor de nodige extra ruimtes en materiaal te voorzien.

De aankleding van ruimte of locatie is natuurlijk persoonlijk, maar een eye-cather zoals een kunstwerk, een tekening op het white-board of flip-chart of een gadget (een speciale klok bvb) is vaak welkom als ijsbreker.

Bemiddeling is voor de verschillende partijen een stap buiten de comfortzone. Een aangenaam en aangepaste locatie kan bijdragen aan een goed gesprek.
Dus waarom zou je er geen rekening mee houden.

Recent Posts