In Cases

Overnemer gezocht.

In volle Covid-19 crisis je horeca-bedrijf wegens gezondheidsredenen van de hand moeten doen lijkt een helse opdracht.

Gelukkig bestond het bedrijf uit meer assets dan alleen maar het mooie handelsfonds. Er was namelijk een prachtig gerestaureerd gebouw op een AAA-locatie te Leuven in de boeken opgenomen. Dit gebouw leende zich niet alleen tot het uitbaten van een grote horeca-zaak, er was ook een potentieel tot het uitbouwen van 3 woon-units.

De overlater wou discreet de markt betreden en contacteerde me met de gegevens van zijn “ideale” overnemer. Ik aanvaardde het mandaat waarin gestipuleerd stond dat de enige opdracht erin bestond om discrete contacten te leggen en de partijen met open vizier aan tafel te krijgen. Er werd in het protocol ook geheimhouding en exclusiviteit voor 3 maanden afgesproken.

Tijdens het eerste gesprek met de “ideale” kandidaat-overnemer stelde ik voornamelijk mezelf, mijn opdracht, en de manier van werken (wat is bemiddelen?) voor. Na zijn akkoord werden de protocollen afgestemd en werd mijn rol erg duidelijk voor de beide partijen: ik was de meerzijdig partijdig bemiddelaar in hun dossier.

Het eerste gesprek met beide partijen vond plaats in mijn kantoor en ging uitsluitend over de manier van bemiddelend werken, hun bereidheid om via bemiddeling tot een overeenkomst te komen, het erkennen dat ze een gezamenlijk belang bij een mogelijke positieve uitkomst hadden en natuurlijk de wederzijdse aanvaarding van mijn rol. Ook de praktische kanten van het dossier werden vastgelegd (tijdslijnen, discretie, exclusiviteit en de vergoedingen van de bemiddelaar) in een gezamenlijk protocol. En de data voor de volgende gesprekken werden afgesproken.

Het tweede gesprek omvatte, zoals in het eerste gesprek overeengekomen, uitsluitend het “wat”.
Wat maakt onderdeel van de overname uit? Wat niet? Wanneer kan de overname plaatshebben? Betalingsmodaliteiten? Pas toen alles duidelijk en afgebakend was voor beide partijen, werd er een (vraag-) prijs uitgesproken door de overlater en de sessie werd hiermee afgerond.
Beide partijen begrepen dat de bekomen informatie en prijs hun belangen dienden. Marchanderen was niet nodig. Er werd ruimte en tijd aan elkaar gegeven om te reflecteren over het aanbod en de achterban (stakeholders) te raadplegen. Er werd ook een expertise op de boekhouding, de horeca-zaak en het pand besteld (gedeelde kosten).

Er was afgesproken dat het derde gesprek zou starten met het opsommen van de gemeenschappelijke belangen en punten waar een akkoord over was. Uiteraard kwamen we snel bij de overnameprijs uit. Er werd een symbolische toegeving in de prijssamenstelling gevraagd door de overnemer maar die stelde wel “wisselgeld” in de plaats, de eerder vastgestelde betaaltermijn zou dan verkort worden met 2 maanden en totale contractuele discretie over de overnameprijs. De bemiddeling eindigde met een wederzijds akkoord over deze vernieuwde modaliteiten.

Dezelfde week nog werd er een verslag van de overeenkomst (gedateerd en gehandtekend) door de bemiddelaarbezorgd aan beide partijen zodat hun beider boekhouders, notarissen en banken aan de slag konden.

Achteraf werd er aan de partijen gevraagd wat voor hen de positieve punten waren in het ganse proces: de discretie, snelheid van handelen, de exclusiviteit en de sereniteit van de bemiddeling kwam snel als eerste antwoorden.

Voor mij als bemiddelaar lag de grootste moeilijkheid bij het eerste verkennende gesprek bij de kandidaat-overnemer. Ik moest hen overtuigen dat ik als bemiddelaar ieders belangen zou bewaken en dat ik dus niet in opdracht van de initiatiefnemer alleen zou werken. Het is nooit de bedoeling geweest om iets te verkopen of te “fixen”. De verleiding om partij te kiezen is een gekende valkuil in bemiddeling, je bent ook maar eens mens met zijn gevoelens en voorkeuren. In dit dossier heb ik daar geen enkel moment me gehinderd gevoeld omdat de bemiddelende partijen onmiddellijk mee waren in de manier van werken en mijn meerzijdig partijdige rol enorm waardeerden.

Praktische info:

  • 5 fysieke personen
  • 2 vennootschappen
  • het ganse bemiddelingsproces duurde 8 weken
  • kostprijs per partij voor de bemiddelaar: 2.200 euro + btw (expertises niet inbegrepen).

De boekhouder van de overnemer bezorgde me een week na datum een nieuw dossier, waarover later meer.

 

 

Recent Posts